субота, 19 вересня 2009 р.

Порівняльна таблиця задоволення освітніх потреб росіян в Україні та українців в Російській Федерації

2008-2009 навчальний рік
1. Дошкільні навчальні заклади:
- в Україні з російською мовою виховання – 983 (в них дітей – 164 027);
- в Російські Федерації з українською мовою виховання – 0 (в них дітей– 0)

2. Загальноосвітні навчальні заклади:
- в Україні з російською мовою навчання – 1 199;
- в Російській Федерації з українською мовою навчання – 0.
3. Загальноосвітні навчальні заклади:
- в Україні з українською та російською мовами навчання – 1 755;
- в Російській Федерації з російською та українською мовою навчання – 0.
4. Загалом навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ведеться:
- в Україні російською мовою у 779 423 учнів;
- в Російській Федерації українською мовою у 0 учнів.
5. Вивчають мову як предмет:
- в Україні російську мову як предмет вивчають 1 292 518 учнів;
- в Російській Федерації українську мову як предмет вивчають 205 учнів.
6. Вивчають мову факультативно або в гуртках:
- в Україні російську мову – 165 544 учня;
- в Російській Федерації українську мову – 100 учнів.
7. Професійно-технічні навчальні заклади:
- в Україні з російською мовою навчання – 35;
- в Російській Федерації з українською мовою навчання – 0.
8. Професійно-технічні навчальні заклади:
- в Україні з українською та російською мовами навчання – 113;
- в Російській Федерації з російською та українською мовою навчання – 0.
9. Загалом навчається учнів професійно-технічних навчальних закладів:
- в Україні російською мовою – 51 685 учнів;
- в Російській Федерації українською мовою 0 учнів.
10. Загалом навчається студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації:
- в Україні російською мовою – 59 656 студентів;
- в Російській Федерації українською мовою – 0 студентів.
11. Загалом навчається студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації:
- в Україні російською мовою – 395 186 студентів;
- в Російській Федерації українською мовою – 0 студентів.
12. Надруковано підручників за рахунок державного бюджету:
- в Україні російською мовою – 1 555 500 примірників (вартістю 18 616 200 грн.);
- в Російській Федерації українською мовою – 0 примірників (вартістю 0 грн.).
13. Надруковано українсько-російських термінологічних словників за рахунок державного бюджету
- в Україні – 125 000 примірників (вартістю 1 500 000 грн.);
- в Російській Федерації – 0 примірників (вартістю 0 грн.).
14. Витрачено коштів з бюджетів всіх рівнів на утримання навчальних закладів:
- в Україні з російською мовою навчання – 3 195 634 300 грн.
- в Російській Федерації з українською мовою навчання – 0 грн.
Джерело: Об'єднання українців Росії й Федеральної національно-культурної автономії українців Росії