четвер, 22 вересня 2011 р.

Проект "Потяг до України", Вроцлав

http://www.pociagdoukrainy.pl/ramowy_harmonogram.html

WYDARZENIA NAUKOWE
10 października 2011
Międzynarodowa konferencja ekonomiczno-gospodarcza „Determinanty i perspektywy rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6 Wrocław.


10-11 października 2011
Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Ukraińskie transgresje końca XX-początku XXI wieku. Kultura – historia – polityka", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6 Wrocław. 

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
3-16 października 2011
Wystawa fotograficzna „Wiele twarzy Ukrainy”, Rynek Wrocław.

10-13 października 2011
Przegląd filmów ukraińskich „KINOUKRAЇNA”, Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a Wrocław.

10-14 października 2011
Prezentacja multimedialna „Historia Kozaczyzny Zaporoskiej”, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58 Wrocław.

11 października 2011
Występ Baletu Narodowej Opery Ukrainy im. Tarasa Szewczenki z Kijowa, Tetra im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra, godz. 19.00.

12 października 2011
Koncert ukraińskiego zespołu folk-rockowego „KoraLLi” („Karpackie aLLigatory”), Klub muzyczny „Łykend”, ul. Podwale 37/38 Wrocław, godz. 19.00.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1. Konkurs ukrainoznawczy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych Legnicy i Wrocławia (Honorowy patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Prezydent Miasta Legnica Tadeusz Krzakowski. Partnerzy: Zakład Ukrainistyki IFS UWr, ZSO nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Obwodowa Administracja Państwowa w Kirowogradzie) – wrzesień/październik 2011.

2. „Translatorium polonistyczno-ukrainistyczne” (Partnerzy: Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego) – Wrocław, 10-15 października 2011.